چرا از دست دادن به عزیزتر شدن منجر میشه؟ یعنی تا کارمندتون وسایلش رو جعبه نکنه و اصل و کپی و چندتا رونوشت ریز و درشت از استعفاش نده دستتون متوجه نمیشید شرایط کار مطلوب نبوده؟ تازه بعد از مرگ سهراب پیشنهاد افزایش حقوق میدین؟ مرخصی رو بیشتر میکنید و یک روز به تعطیلی هفته اضافه میکنید؟ تا حالا فکر میکردم مرده پرستیم ؛ الان متوجه شدم رفته پرستیم!