دنبال یک انسانِ کامل و بی نقص نگردید. دنبال شخصی باشید که با تمام نقصانهاش بتونه پناهگاه امنی برای شما باشه؛ یکی مثلِ لئون برای ماتیلدا