مگه دلایل خوب بودنمون رو به رای عمومی میگذاشتیم که حالا دلایل بد بودنمون رو به سمع و نظر دیگران برسونیم؟خطای تو پیش من جاش امن تره؛ خطای من پیش تو.چرا باید بقیه بدونن چی بین من و تو گذشته.

بقیه اگر کمک بلد بودن به خودشون کمک میکردن، من اگر بخوام منتظر کمکی باشم فقط از جانب تو هست... خیلی ها به دل من به روحم نزدیک و محرمن؛ اما به رابطه ما نه.پس بذار معمای حل شده ی دیگران نباشیم و جواب رو خودمون بدونیم.