یه چیزایی رو به روی خودمون نمیاریم اما نه رد میشه نه حل میشه

تبدیل میشه به سردرد گرفتگی گردن سوزش معده تپش قلب

اینا رو دکتر گوارش و ارتوپد و .... نمیتونن حل کنن.