من از بو و طعم سیرابی خوشم نمیاد؛ ولی امروز یکدفعه وسط پیچ های تند میگون و شمشک حس کردم بعد از سالها میتونم ببخشمش که شبیه حوله ست:) گفتم بریم بخوریم؟ گفت من کله پاچه ای نیستم بدم میاد ولی بخوریم!
با این آدمها زندگی کنید و از عمرتون لذت ببرید.