آیا ما واقعا به پیام رسان ها نیاز داریم یا به اونها اعتیاد پیدا کردیم؟ 

الان که همه روی گوشی هامون ایمیل چک میکنیم ....