جمعه قرار بود بریم توچال گفتم شلوار ورزشی تابستونی ندارم. سایزم رو پرسید عکس فرستاد این مدل این رنگ ها کدومش برات بخرم؟ جواب دادم: دستت که گوشه عکسه چقدر قشنگه.