من تو چشمات تو صورتت وقت خوردن هات داگ و سیب زمینی جمعه غم رو دیدم . اما ازت ممنونم که کم نیاوردی که ننشتی که سرپایی و مثل یک درخت صبور و مقاوم داری پیش میری. به خودم می بالم برای داشتنت؛ دوست داشتنت.