به پسرکوچولوی ۱۷ ساله مون میگم دوستت دارم جواب میده منم همینطور!

میگم یه جایی از زندگیت یکی گفت دوستت دارم با کلنگ دنبالش کنی بهتره تا اینکه بگی منم همینطور. می پرسه خوب چی بگم؟ میگم بگو خوشحالم دوستم داری یا بگو منم دوستت دارم. میگه دوباره بگو دوستت دارم قول میدم خوب جواب بدم و میخندم از تلاشش و حظ میکنم :)