خسته که میشم روند اینجوریه:
سیم کارت میگذارم تو گوشی که فقط چراغ قوه داره :)فقط هم وقتی شماره خونه بیفته جواب میدم.
و میخزم تو لاکِ خودم.الان خسته ام و دورم از لاکم.