وقتی متوجه میشی احتمال وقوع یه اتفاق چقدر بالاست؛ بجای ترس خودت رو مهیا میکنی.