دروغه بگم غصه ی رفتنت رو نمیخورم ولی همه تلاشم برای این هست پیش تر از اینکه یک سنگ مزار از ما به جا بمونه همه لحظه های بودنت رو قدر بدونم و چیزی از حالِ خوبی که میشه با تو استشمام کرد نگذارم برای روزی که معلوم نیست وقتی میرسه باشیم یا نه.