گفت بریم یه سری بهشون بزنیم؛ گفتم نه.  از ذهنم گذشت تازه چند ماهه دارم هوای تازه تنفس میکنم به لطف نبودنش! بعد فکر کردم چی میشه که یکی برای من انقدر هیولا شده؟چرا خودم رو تا این حد آسیب پذیر و منفعل و طرف مقابل اثرگذار می دونم؟ پشت هر کینه و غمی اگر منطقی باشم سهم خودم رو در ماجرا نادیده گرفتم.