هر کس باید تو زندگیش یکی شبیه شما داشته باشه؛
که نور باشه وسط تاریکی
که حتی اگر دیر به دیر و کوتاه اما به وقتش باشه.
الان باز هم دوری و دیدنت مقدور نیست اما حقیقت اینه که هیچ کس به اندازه شما با من نیست.