وقتی یه آدمی رو می بینی کفشش سوراخه بهش میگی:رفیق! کفشهات؛ یه سوراخ بزرگ داره؟!

اینکه از یکی بپرسی هدفت از ادامه زندگی/ازدواج/بچه دار شدن و ... چیه دقیقا داری همین کارو میکنی؛ همین قدر شلیک بدی هست . تصمیم های بزرگ آدمها رو واسه خودشون با شفافیت واکاوی نکنید چون درد داره و زخمی زدین که ترمیمش رو بلد نیستید.