تو بخشی ازوجود منی؛ الان درد میکنی‌.

باید درکت کنم. تلاش کنم حالت خوب بشه نه ازت قطع امید کنم یا رهات کنم.