از معاشرت با معمولی ها لذت می برم. کسانی که فکر نمیکنند gift هستند برای جهان!

تازگی نشانه های سطحی بودن را در خودم تشخیص میدهم اما نه پنهانش میکنم نه با آن میجنگم نه تظاهر میکنم که اینطور نیستم. از قضا وقتی تعهد ندارم که بی نقص باشم زندگی پذیرفتنی تر شده‌.