اگر شما هم مثل من تلویزیون ایران می بینید قطعا جمله بالا رو که آقایی به شکل ریتمیک در تیزر تبلیغاتی شامپو بس میخونه شنیدین.حالا منصفانه "حالا وقتشه که بس کنی" بیشتر به کمپ ترک اعتیاد ربط داره یا شامپو؟!