میتونید برید به آدرس futureme.org و برای آینده خودتون نامه ای بنویسید تا در تاریخ مشخصی برای شما ایمیل کنن.
پنج سال بعد وقتی ایمیلتون رو چک میکنید و نسکافه میخورید پیامی از گذشته خودتون به دستتون میرسه! جذاب نیست؟!