من به جای تلاش برای حل اختلافاتمون، حومه شهر گلخونه خیار درختی راه اندازی میکردم، موفق تر بودم. نه اینکه از تو ناامید شده باشم، نه! اما متوجه شدم حل کردن بعضی اختلافات مثل حل کردن سنگ ریزه در لیوان چای هست!