گاهی فکر میکنم ما در ذهنمون جهان باقی رو ساختیم فقط به این دلیل که ناکامی هامون تبدیل به سرخوردگی نشه. ایمان داشتن به ندیده ها و فلسفه بافتن درباره اثباتشون...شاید این تنها راه باقیمونده ست که از ادامه مسیر منصرف نشیم .

*عنوان از سعدی