پرسید تا حالا شده چیزی رو به من نگی یا نصفه بگی؟

موضوع بحث رو عوض کردم که جواب ندم. با اینکه بیش از همه منو بلد بود اما خیلی چیزها رو نمیگفتم چون اون هم مثل من انسان بود.جنسش از سرب و فولاد نبود.دل داشت .