از یکی میپرسن دلیل طلاق چیه؟ جواب میده ازدواج! این لطیفه بی مزه درباره روابط صحت داره. روابط ما خراب میشه چون زیاد نزدیک میشیم؛ در جای مناسب ایستادن راز دوام هست.همون که بوبن میگه زیاد نزدیک میسوزیم زیاد دور یخ میزنیم...

*عنوان از کریستین بوبن