زیبایی این سن برای من این بوده که هرچی رو خواستم موکول کنم به وقت دیگه ای حس کردم حالا وقتشه که انجام بشه، هر تغییر و اصلاح و تازه شدنی؛ هر جدایی و آغاز و ادامه دادنی...برای من این شکلی بوده ۲۶ سالگی :)