به بچه ای که شیشه ماشین رو پاک کرد بیسکوییت و پول داد. بعد گفت:" آخه کمکشون میکنیم نمیدونیم حلال زاده هستن یا نه! "دلم گرفت. فکر کردم اگر اون بچه الان وجود داره یعنی اراده ی الهی بر این بوده. روی خواست خدا اسم نگذاریم.