از دست دادن سخته حتی اگر یه دندون خراب رو بکشی
درسته از درد راحت میشی اما زبونت جای خالیشو پیدا میکنه و اونوقت...
مثل بدن یه ادم سرطانی که تومور بغل کرده و اجازه داده ریشه بزنه و بهش مواد مغذی میرسونه؛ حتی به قیمت زندگیش...
*عنوان از احمد امیرخلیلی